ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
 2. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ตุลาคม 2560
 3. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กรกฎาคม 2560
 4. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 5. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน สิงหาคม 2560
 6. ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 7. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ธันวาคม 2560
 8. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด สถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 9. ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 10. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กันยายน 2560
 11. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤศจิกายน 2560
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.75/59
ฟังผลการปฏิบัติตามแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)