ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
 2. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กรกฎาคม 2560
 3. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 4. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2560
 5. ขายทอดตลาดพัสดุ
 6. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มีนาคม 2560
 7. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน สิงหาคม 2560
 8. ขายทอดตลาดพัสดุ
 9. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด สถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 10. การจำหน่ายรถจักรยานยนต์
 11. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2560
 12. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 13. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม 2560
 14. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มิถุนายน 2560

 15. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ที่ 46/2560
 16. กำหนดเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งให้แก่เด็กหรือเยาวชน ประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน , กรกฎาคม 2560

 17. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ที่ 6/2560
 18. กำหนดเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งให้แก่เด็กหรือเยาวชน

 19. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ที่ 71/2560
 20. กำหนดเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งให้แก่เด็กหรือเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม , กันยายน , ตุลาคม 2560

เอกสารอื่นๆ
  รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนมกราคม (ปี2559)
 1. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 2. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 3. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 4. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 5. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ปี2559)
 6. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 7. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 8. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 9. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 10. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม (ปี2559)
 11. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 12. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 13. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 14. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 15. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนพฤษภาคม (ปี2560)
 16. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 17. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 18. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ
 19. รายงานข้อมูลสถิติคดี

 20. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนเมษายน (ปี2559)
 21. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 22. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 23. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 24. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 25. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนพฤษภาคม (ปี2559)
 26. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 27. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 28. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 29. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 30. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนมิถุนายน (ปี2559)
 31. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 32. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 33. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 34. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 35. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนกรกฎาคม (ปี2559)
 36. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 37. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 38. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึันสู่ศาลของเดือน
 39. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 40. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนเมษายน (ปี2560)
 41. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ
 42. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 43. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 44. รายงานข้อมูลสถิติคดี

 45. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนสิงหาคม (ปี2559)
 46. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 47. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 48. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 49. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 50. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนกันยายน (ปี2559)
 51. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 52. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 53. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 54. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 55. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนตุลาคม (ปี2559)
 56. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 57. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 58. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 59. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 60. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนพฤศจิกายน (ปี2559)
 61. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 62. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 63. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 64. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 65. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนธันวาคม (ปี2559)
 66. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 67. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 68. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 69. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 70. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนมกราคม (ปี2560)
 71. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 72. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 73. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 74. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 75. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ปี2560)
 76. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 77. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 78. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 79. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 80. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม (ปี2560)
 81. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 82. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 83. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 84. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

 85. รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือนมิถุนายน (ปี2560)
 86. รายงานข้อมูลสถิติคดี
 87. แผนภูมิสถิติคดีเปรียบเทียบแต่ละปี
 88. แผนภูมิสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลของเดือน
 89. เปรียบเทียบสถิติคดีเกิด-เสร็จ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.47/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ