ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
  2. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ตุลาคม 2560
  3. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กรกฎาคม 2560
  4. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  5. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน สิงหาคม 2560
  6. ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  7. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด สถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  8. ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  9. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กันยายน 2560
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)