ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0 5453 3487 โทรสาร. 0 5453 3576ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
  2. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  4. ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  5. ขาดทอดตลาดพัสดุ
  6. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มีนาคม 2561
  7. รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  8. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2561
  9. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2561
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด