ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0 5453 3487 โทรสาร. 0 5453 3576ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
 2. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. ขาดทอดตลาดพัสดุ
 4. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2562
 5. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ผู้ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาล พ.ศ.2561
 6. การขอมีบัตรประจำตัวที่ปรึกษากฎหมายใหม่ ครั้งที่ 1/2561
 7. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนวิธีโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 10. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 12. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ตุลาคม 2561
 13. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤศจิกายน 2561
 14. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ธันวาคม 2561
 15. พัสดุชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ
 17. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด